Prispevki

Najnovejša ne invazivna metoda v diagnostiki raka prostate

SelectMDx  – Neinvazivni urinski biomarkerski test

Neinvaziven biomarkerski urinski test SelectMDx je del najnovejših standardov diagnostike raka prostate. S preprostim urinskim testom lahko z izjemno gotovostjo ugotovimo ali bolnik potrebuje biopsijo prostate ali le rutinsko spremljanje pri svojem urologu.

Ponavadi pri moških s povišanim serumskim markerjem PSA in abnormalnim digitorektalnim pregledom opravimo biopsijo prostate, da bi potrdili oz. izključili raka prostate. PSA namreč ni tumorski marker – kaže le na bolezensko stanje prostate, lahko tudi na raka prostate.

Ob biopsiji večina bolnikov s povišano ravnijo PSA ne bo imelo raka prostate. Za mnoge se izkaže, da je niso potrebovali. Ker rezultat prve biopsije ni vedno zanesljiv, je vseeno možno, da je rak prisoten. Med postopkom biopsije namreč lahko ne zajamemo rakavega tkiva. Poleg tega je biopsija invazivna metoda, ki je za mnoge neprijetna ter jo pogosto spremljajo zapleti.

Z novim biomarkerskim urinskim testom SelectMDx lahko sedaj varno selekcioniramo bolnike na tiste, ki potrebujejo biopsijo in nadaljno diagnostiko , ter na tiste, ki je ne potrebujejo in lahko varno nadaljujejo z rednimi pregledi pri svojem urologu. Test je tako v veliko pomoč urologu in bolniku pri odločanju o nadaljni diagnostiki raka prostate.

Kar 50 odstotkom bolnikom, ki opravijo SelectMDx test ni potrebno opraviti biopsije.

 SelectMDx je varen, učinkovit in zanesljiv

S SelectMDx testom na podlagi prisotnosti biomarkerjev raka prostate v urinu ter drugih dejavnikov tveganja izračunamo trenutno bolnikovo tveganje za prisotnost raka prostate ter tveganje, da je ta rak visokorizičen.

Zanesljivost je zelo visoka in presega tako biopsijo prostate kot magnetno resonanco.  SelectMDx pravilno napove negativen rezultat kar v 98-ih odstotkih primerov. Bolnik z negativnim rezultatom lahko varno izpusti biopsijo prostate in nadaljuje z rednimi pregledi.

Test je zaradi visoke zanesljivosti in klinične uporabnosti že vključen v diagnostične smernice raka prostate Evropskega združenja urologov (European Aassociation of Urology, EAU).

Postopek

Vaš urolog bo opravil digitorektalni pregled z masažo prostate po katerem boste enostavno oddali vzorec urina. Vzorec bomo nato dostavili v laboratorij proizvajalca MDx Health BV na Nizozemskem, ki bo opravil analizo. Rezultati analize bodo znani v 7-ih dneh po prispetju vzorca v laboratorij. Predstavil vam ji bo vaš urolog.

19. februar, 2019 Aktualno, Prostata, Rak , ,
admin
About admin